ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ISSN 2304-6201
СЕРІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. ИНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ»
  Автор   Назва роботи
 mia.univer.kharkov.ua 

 
ВIСНИК ХНУ №1157

Серія

«Математичне моделювання. Інформаційні технології.
  Автоматизовані системи управління»
Випуск 27, 2015 р.
Зміст
Переглянути Загрузити
Моделирование тепловых процессов в режущей пластине Анотація Анотація
Стаття
The Type-Conversion of Oscillations at the Excitation of Nonlinear Layered Media Анотація Анотація
Стаття
Математические модели и система поддержки принятия решений для оценки финансового состояния страхового фонда Анотація Анотація
Стаття
Математические модели и система поддержки принятия решений для оценки финансового состояния страхового фонда Анотація Анотація
Стаття
Study of stress-strain state of the transversely isotropic plates using the refined theory Анотація Анотація
Стаття
Узагальнення рівняння консолідації ґрунтів з урахуванням впливу фізико-хімічних факторів Анотація Анотація
Стаття
Решение уравнений Навье-Стокса и задачи гидроаэроупругости для процессов сепарации в криволинейных каналах Анотація Анотація
Стаття
Статистическая модель множества позиционных измерений на серии кадров участка небесной сферы Анотація Анотація
Стаття
Моделирование напряжённо- деформированного состояния конструкций механики эластомеров в САПР FORTU-FEM Анотація Анотація
Стаття
Термодинамический подход к моделированию процесса роста надёжности ПС с учётом «вторичных дефектов» Анотація Анотація
Стаття
Моделирование дифракции SH-волн на неоднородностях методами сингулярных интегральных уравнений Анотація Анотація
Стаття
Ідентифікація стаціонарних слабо формалізованих систем з невідомими входами у n-вимірному фазовому просторі Анотація Анотація
Стаття
Точное решение начально-краевой задачи для уравнения аномальной диффузии Анотація Анотація
Стаття
Имитационное моделирование системы «электронный пучок – модуляционно неустойчивые плазменные колебания» Анотація Анотація
Стаття
Моделювання відгуку багатошарового оскління на статичне і динамічне навантаження Анотація Анотація
Стаття
Формальная спецификация свойств баз нечетких знаний Мамдани на основе метаграфа Анотація Анотація
Стаття
A method of synthesis of selection function scalar convolutions for the multi-objective decision-making problems with the a priori uncertain data Анотація Анотація
Стаття
   Головна  >>   Редколегія  >>   Правила для авторів  >>   Документація  >>   Архів >>