ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ISSN 2304-6201
СЕРИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
  Автор   Название работы
 mia.univer.kharkov.ua 

 
ВЕСТНИК ХНУ №1156

Серия

«Математическое моделирование. Информационные технологии.
  Автоматизированные системы управления»
Выпуск 26, 2015 г.
Содержание
Просмотреть Загрузить
Антонян І. М.
Горяча В. О.
Зеленський О. І.
Угрюмова К. М.
Метод оцінювання інформативності змінних нейромережевих моделей систем і процесів за невизначеності даних Аннотация Аннотация
Статья
Богачов В.Є.
Кириченко І.К.
Чеканова Н.Н.
Чеканов Н.А.
Дослідження нелінійної гамильтоновой системи методом нормальної форми Біркгофа-Густавсона Аннотация Аннотация
Статья
Боков І.П.
Стрельникова Є.О.
Побудова фундаментального рішення рівнянь статики ізотропних пластин з використанням теорії С.П. Тимошенка Аннотация Аннотация
Статья
Бомба А. Я.
Сафоник А. П.
Задача ідентифікації масообмінного параметра сингулярно збуреного процесу очищення рідин від багатокомпонентного забруднення Аннотация Аннотация
Статья
Борода А. О.
Назаренко О. М.
Ідентифікація лінійних систем макроекономічної динаміки з відомими входами Аннотация Аннотация
Статья
Величко О.В. Ідентифікація параметрів процесу, що описується гіперболічним тангенсом Аннотация Аннотация
Статья
Дегтярьов К. Г.
Гнітько В. І.
Науменко В. В.
Стрельнікова О. О.
Вільні коливання пружної циліндричний оболонки частково заповненої рідиною Аннотация Аннотация
Статья
Демьянченко О. П.
Слесаренко А. П.
Сафонов М. О.
Математичне моделювання теплових процесів у теплоизлучающих циліндрах на базі методу зустрічних функціоналів Аннотация Аннотация
Статья
Діденко Є.В.
Лазурик В. Т.
Самилик К.Ф.
Моделювання дискретних потоків взаємодії з урахуванням кореляції між елементами потоку Аннотация Аннотация
Статья
Жданова О. Г.
Павлов О. А.
Сперкач М. О.
Складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну Аннотация Аннотация
Статья
Косолап А. І.
Черноусова Ю.В.
Верхня оцінка числа локальних максимумів в задачі максимізації норми вектора на опуклій множині Аннотация Аннотация
Статья
Куклін В.М.
Приймак О.В.
Аналіз моделі системи «релятивістський електронний пучок-плазма» Аннотация Аннотация
Статья
Міщенко В. О.
Паточкін Б. В.
Прискорення обчислень методу дискретних струмів при його модифікації, що враховує особливості архітектури сучасних ПК Аннотация Аннотация
Статья
Пігнастий О.М.
Ходусов В. Д.
Використання кінетичної теорії для дослідження коливань потокових параметрів виробничої лінії Аннотация Аннотация
Статья
Філіпковська М. С. Стійкість по Лагранжу і чисельний метод розв'язання нелінійних дескрипторних рівнянь Аннотация Аннотация
Статья
Штефан Т.О. Аналіз способів закріплення цільних стійок для перевезення важких вантажів Аннотация Аннотация
Статья
   Главная  >>   Редколлегия  >>   Правила для авторов  >>   Документация  >>   Архив >>