ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ISSN 2304-6201
СЕРІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. ИНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ»
  Автор   Назва роботи
 mia.univer.kharkov.ua 

 
ВIСНИК ХНУ №1156

Серія

«Математичне моделювання. Інформаційні технології.
  Автоматизовані системи управління»
Випуск 26, 2015 р.
Зміст
Переглянути Загрузити
Антонян І. М.
Горяча В. О.
Зеленський О. І.
Угрюмова К. М.
Метод оцінювання інформативності змінних нейромережевих моделей систем і процесів за невизначеності даних Анотація Анотація
Стаття
Богачов В.Є.
Кириченко І.К.
Чеканова Н.Н.
Чеканов Н.А.
Дослідження нелінійної гамильтоновой системи методом нормальної форми Біркгофа-Густавсона Анотація Анотація
Стаття
Боков І.П.
Стрельникова Є.О.
Побудова фундаментального рішення рівнянь статики ізотропних пластин з використанням теорії С.П. Тимошенка Анотація Анотація
Стаття
Бомба А. Я.
Сафоник А. П.
Задача ідентифікації масообмінного параметра сингулярно збуреного процесу очищення рідин від багатокомпонентного забруднення Анотація Анотація
Стаття
Борода А. О.
Назаренко О. М.
Ідентифікація лінійних систем макроекономічної динаміки з відомими входами Анотація Анотація
Стаття
Величко О.В. Ідентифікація параметрів процесу, що описується гіперболічним тангенсом Анотація Анотація
Стаття
Дегтярьов К. Г.
Гнітько В. І.
Науменко В. В.
Стрельнікова О. О.
Вільні коливання пружної циліндричний оболонки частково заповненої рідиною Анотація Анотація
Стаття
Демьянченко О. П.
Слесаренко А. П.
Сафонов М. О.
Математичне моделювання теплових процесів у теплоизлучающих циліндрах на базі методу зустрічних функціоналів Анотація Анотація
Стаття
Діденко Є.В.
Лазурик В. Т.
Самилик К.Ф.
Моделювання дискретних потоків взаємодії з урахуванням кореляції між елементами потоку Анотація Анотація
Стаття
Жданова О. Г.
Павлов О. А.
Сперкач М. О.
Складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну Анотація Анотація
Стаття
Косолап А. І.
Черноусова Ю.В.
Верхня оцінка числа локальних максимумів в задачі максимізації норми вектора на опуклій множині Анотація Анотація
Стаття
Куклін В.М.
Приймак О.В.
Аналіз моделі системи «релятивістський електронний пучок-плазма» Анотація Анотація
Стаття
Міщенко В. О.
Паточкін Б. В.
Прискорення обчислень методу дискретних струмів при його модифікації, що враховує особливості архітектури сучасних ПК Анотація Анотація
Стаття
Пігнастий О.М.
Ходусов В. Д.
Використання кінетичної теорії для дослідження коливань потокових параметрів виробничої лінії Анотація Анотація
Стаття
Філіпковська М. С. Стійкість по Лагранжу і чисельний метод розв'язання нелінійних дескрипторних рівнянь Анотація Анотація
Стаття
Штефан Т.О. Аналіз способів закріплення цільних стійок для перевезення важких вантажів Анотація Анотація
Стаття
   Головна  >>   Редколегія  >>   Правила для авторів  >>   Документація  >>   Архів >>